Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 30 октомври 2016 11:10

Счетоводство и контрол 3 сем. на обучение - 3-ти сем.

ОКС "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"
 3 семестъра на обучение 
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
3 - ти сем. (зимен)
Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф. д-р Д.Фесчиян 15.10.- 16.10.2016 09.00 - 16.45 305
Анализ на финансови отчети на предпр. Л проф. д-р Ст.Стоянов 12.11.- 13.11.2016 11.00 - 18.45 306
Количествени методи и модели в бизнеса Л проф. д-р В.Павлова 03.12.- 04.12.2016  09.00 - 16.45 305
Количествени методи и модели Л проф. д-р В.Павлова 03.12.- 04.12.2016  09.00 - 16.45 305
Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц. д-р Д.Въткова 17.12.- 18.12.2016  09.00 - 16.45 305
Забележка: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари