Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 30 октомври 2016 11:26

Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 3-ти сем.

ОКС "магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"
 4 семестъра на обучение 
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
3 -ти сем. (зимен)
Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Л проф. д-р Д.Фесчиян 22.10.- 23.10.2016 09.00 - 16.45 305
Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30.10.2016 09.00 - 16.45 301
Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас. д-р Л.Камбурова 29.10.- 30.10.2016  09.00 - 16.45 301
Управление на риска и вътрешен одит Л доц. д-р Е.Миланова 26.11.2016  11.00 - 19.30 305
Количествени методи и модели Л проф. д-р В.Павлова 03.12.- 04.12.2016  09.00 - 16.45 305
Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц. д-р Д.Въткова 17.12.- 18.12.2016  09.00 - 16.45 305
Забележка: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари