Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 30 октомври 2016 11:23

Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър) - 1-ви сем.

ОКС "Магистър" след професионален бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол"
 4 семестъра на обучение 
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
1 -ви сем. (зимен)
Сист. и контрол на данъци и соц. осиг. Л доц. д-р Т.Атанасова-Дренска  22.10.- 23.10.2016 09.00 - 16.45 306
Счетоводство на банките Л проф. д-р Д.Фесчиян 29.10.- 30.10.2016 09.00 - 16.45 306
Управленско счетоводство Л проф. д-р Ст.Стоянов 19.11.- 20.11.2016  11.00 - 18.45 305
Икономически анализ Л доц. д-р Р.Иванова 26.11.- 27.11.2016  09.00 - 16.45 306
Финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 03.12.- 04.12.2016  09.00 - 16.45 306
Финансово счетоводство Л гл.ас. д-р М.Маркова 03.12.- 04.12.2016  09.00 - 16.45 306
Забележка: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари