Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 30 октомври 2016 10:28

Публични финанси 3 семестъра на обучение - 3-ти сем.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ
Регионален център за дистанционно обучение -Хасково
Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г.
ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси" 
3 - ти семестър
Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб.
29.10.2016 г. Техника на данъчното облагане 09.00 - 16.45 Л х. проф. д.ик.н. В.Стоянов 305
30.10.2016 г. Новият мениджмънт в публичния сектор 09.00 - 12.55 Л х. доц. д-р Г.Манлиев 305
05.11.2016 г. Бюджетно счетоводство 09.00 - 12.55 Л проф. д-р Д.Фесчиян                   306   
12.11.2016 г. Методология на бюджетното планиране 09.00 - 16.45 Л проф. д-р Р.Брусарски                 504
12.11.2016 г. Методология на бюджетното планиране 09.00 - 16.45 Л гл.ас. д-р П.Митев 504
13.11.2016 г. Стандарти за одит в публичния сектор 09.00 - 12.55 Л доц. д-р Д.Въткова 504
Забележка: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари