Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 26 януари 2021 11:24

Такси за обучение

Семестриални такси за обучение срещу заплащане – новоприети студенти и втори семестър

в ОКС „магистър“, дистанционна форма на обучение,

за учебната 2020/2021 г.

Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

специалност

                          платено обучение                    

Бизнес администрация

                     850 лв.                  

Счетоводство и контрол

   850 лв.

Икономика на човешките ресурси

(само за след проф. бакалавър)

   850 лв.


Семестриални такси за обучение срещу заплащане – трети и четвърти семестър

в ОКС „магистър“, дистанционна форма на обучение,

за учебната 2020/2021 г.


Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

специалност

                          платено обучение                    

Бизнес администрация

                     800 лв.                  

Счетоводство и контрол

                     800 лв.

Икономика на човешките ресурси

(само за след проф. бакалавър)

                     800 лв.


  • *в семестриалните такси са включени учебни материали и достъп до учебната система moodle  http://m-learning.unwe.bg

  • Таксата се внася по банков път в ЧПБ "ТEКСИМ" АД Хасково:
    BIG: TEXIBGSF,
    IBAN: BG95TEXI95453110537701