Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 януари 2021 11:48

Летен семестър 2020/2021 г.

*Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

Икономика

I курс  

Физкултура

и спорт  

II курс 

Физкултура

и спорт  

 III курс        IV курс      

Счетоводство и контрол                                     

I курс

Физкултура

и спорт

 II курс

Физкултура

и спорт

 III курс  IV курс

Бизнес администрация

     IV курс

Мениджмънт и администрация

 I курс

Физкултура

и спорт

 II курс

Физкултура

и спорт

 III курс