Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 19 октомври 2023 11:25

Дипломи

На 18 ноември 2023  г. /събота/ в зала Аула (204) ще се проведе тържествено връчване на дипломите на Випуск 2023 в РЦДО-Хасково. 

Церемонията по връчването ще започне в 12:00 ч. като студентите ще бъдат разделени на групи по специалности (очаквайте повече информация за разпределението тук).

Нека всички дипломанти да бъдат 30 минути по-рано от обявените часове в РЦДО, за да се подпишат в дипломната книга.

Всеки, който желае да се включи към колективното поръчване на шапки за дипломиране, може да заяви това в Учебен отдел на РЦДО-Хасково, като заплати 13.00 лв. до 14.11.2023 г.