Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 30 юни 2020 16:13

Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково

cde-haskovo_3dae0_girl.jpg

Регионалният център на УНСС в Хасково приема студенти в специалностите:

  • Икономика
  • Счетоводство и контрол
  • Мениджмънт и администрация

Приемни изпити или ДЗИ (матура)

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?


С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация.

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.


С КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ – онлайн или на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява)

Тест със затворени въпроси по: Български език и литература, Математика (само на хартиен носител), География на България, История на България.

Всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити през месеците декември и февруари, могат да кандидатстват с оценката, която са получили.

С ОЦЕНКА ОТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ: кандидатите, завършили средното си образование преди 2008 г., участват в класирането с оценка от предварителна или редовна изпитна сесия. Средният успех от дипломата за средно образование трябва да бъде по-висок от "добър" (3.50).  Кандидат-студентите могат да се явяват както на предварителните изпитни сесии, така и на редовната изпитна сесия по обявения график. 

С ОЦЕНКА ОТ МАТУРА: кандидат-студентите, завършили през 2008 г. и следващи години, издържали успешно държавните зрелостни изпити, могат да подават документи и да се класират без да се явяват на изпит - с оценка от матура и среден успех от дипломата за средно образование не по-нисък от "добър" (3.50).