Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 04 май 2018 12:25

Регионален център за дистанционно обучение - гр. Хасково


Адрес: 6300 Хасково, бул."България" 168

Работно време: от 08:00 до 16:30ч.

УЧЕБЕН ОТДЕЛ                        

Олга Георгиева

+359 38 623 354

olga@unwe.bg   

Таня Делчева +359 38 664 557   

СЧЕТОВОДСТВО

Кичка Стаменова

+359 38 665 320 

kichka.stamenova@unwe.bg

Мариана Миличевич

mmilichevich@unwe.bg

КООРДИНАТОР

Елица Сиракова-Данева

+359 38 620 759

e.sirakova@unwe.bg   Факс: +359 38/66 53 20
e-mail: rcdo@unwe.bg
priem.haskovo@unwe.bg