Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 06 февруари 2024 8:45

Защити на магистърски тези

Защита на магистърски тези за специалност:
"Счетоводство и контрол" на 30.03.2024 г. /събота/, от 9:30 часа, ОНЛАЙН.
Краен срок за предаване на магистърската теза до 22.03.2024 г., вкл. - в Учебен отдел на РЦДО Хасково (от понеделник до петък, от 9:00 до 16:00 ч.).
Предават се:
 • 2 броя на хартиен носител и 2 броя на CD (с надписани 3 имена, факултетен номер, тема);
 • копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата; 
 • молба за допускане до защита (в прикачения най-долу файл); 
 • копия на дипломи за средно образование и за бакалавър; 
 • 2 бр. снимки (формат за документи).
Получаване на рецензии - на университетския e-mail на студента.

Защита на магистърски тези за специалности 
"Бизнес администрация" "Комуникационен мениджмънт" "Местно самоуправление" - на 16.03.2024 г. /събота/, от 10:00 часа, ОНЛАЙН.
Крайният срок за подаване на заявления за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърската теза e 31.01.2024 г. на имейл: olga@unwe.bg или на място в РЦДО Хасково, Олга Георгиева.
Краен срок за предаване на магистърската теза до 08.03.2024 г., вкл. - в Учебен отдел на РЦДО Хасково (от понеделник до петък, от 9:00 до 16:00 ч.).
Предават се:
 • 1 брой на хартиен носител и 1 брой на CD (с надписани 3 имена, факултетен номер и тема);
 • копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата;
 • копия на дипломи за средно образование и за бакалавър;
 • 2 бр. снимки (формат за документи).

Изготвяне на рецензии - от 09.03.2024 г. до 13.03.2024 г.

Получаване на рецензии - 14.03.2024 г. на университетския e-mail на студента.

Забележка: За да бъде подадено електронно по e-mail /вместо на място в РЦДО Хасково/, заявлението за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърската теза, е необходимо да се спазват следните стъпки:

1.Разпечатва се заявлението от сайта на катедра "Управление".

2.Попълва се от студента, след което се подписва и сканира.

3.Файлът се изпраща до избрания от вас потенциален  научен ръководител по e-mail с въпрос дали е съгласен да бъде научен ръководител по избраната и записана в заявлението тема.

4.Изчаква се положителен отговор от преподавателя, след което заявлението и полученото писмо с отговора от преподавателя се препращат на административния секретар на катедра „Управление“ на e-mail: o[email protected] 

5. При предаване на готовата магистърска теза също се изисква подпис или потвърждение от научния ръководител.

Линк към магистърска защита:
 • спец."Бизнес администрация" - тук.
 • спец."Местно самоуправление" - тук.
 • спец."Комуникационен мениджмънт" - тук.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Молба за допускане до защита-СК.docx - 37 KB