Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 22 януари 2024 13:25

График ЛЕТЕН семестър 2023/2024 г.

*Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др. 

Бизнес администрация 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем.

Бизнес администрация 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем.

Бизнес администрация със спец. "Соц. отговорност" 4 сем. след проф. бакалавър - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем.

Комуникационен мениджмънт 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем.

Местно самоуправление 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем.

Счетоводство и контрол 4 сем. след проф. бакалавър  - 1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем.

Счетоводство и контрол 2 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем.

Счетоводство и контрол 3 семестъра на обучение - 1 сем., 2 сем., 3 сем.

Счетоводство и контрол 4 семестъра на обучение -1 сем., 2 сем., 3 сем., 4 сем.


ВАЖНО за първокурсниците: Какво е необходимо да се направи за лекциите онлайн (моля, изтеглете прикачения файл)

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation wellcome2021_2022.pptx - 4032 KB