Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 31 май 2020 10:59

Държавни изпити

  • специалност "Бизнес администрация": очаквайте информация
  • специалност "Икономика":  очаквайте информация
  • специалност "Счетоводство и контрол": очаквайте информация

Заявления за явяване на държавните изпити и две снимки паспортен формат се подават в Учебен отдел на РЦДО-Хасково.

Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др., можете да намерите тук: