Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 19 юни 2020 10:55

ЛЯТНА СЕСИЯ сесия 2019/2020 г.:

*Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

Лятна ГОДИШНА поправителна изпитна сесия

Икономика, общество и човешки ресурси

I курс II курс     III курс IV курс

Финанси, счетоводство и контрол                                     

I курс II курс III курс IV курс

Администрация и управление

I курс II курс III курс IV курс

Лятна ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия

Икономика, общество и човешки ресурси

I курс II курс III курс IV курс
Финанси, счетоводство и контрол  I курс II курс III курс IV курс
Администрация и управление I курс II курс III курс IV курс
Лятна условна сесия

Лятна условна сесия, ОКС "Бакалавър"