Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 13 юли 2021 9:18

Такси за обучение ОКС "Бакалавър" в РЦДО Хасково

Семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2021 - 2022 г., Държавна поръчка
Направления:
Дистанционно

поднаправление: "Икономика, общество и човешки ресурси", "Финанси,счетоводство и контрол")                                                  

250.00 лв.
направление "Администрация и управление" (специалност "Бизнес администрация" и "Мениджмънт и администрация")
250.00 лв.


1, 2 и 3 курс
Семестриални такси за обучение срещу заплащане в ОКС "Бакалавър" за учебната 2021 - 2022 г.
1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане за студентите от 1, 2 и 3 курс, ОКС "Бакалавър", през учебната 2021 - 2022 г.:
 
1.1 Направление "Икономика" и направление "Администрация и управление" - дистанционно обучение
804.00 лв.


4 курс
Семестриални такси за обучение срещу заплащане в ОКС "Бакалавър" за учебната 2021 - 2022 г.
1. Семестриални такси за обучение срещу заплащане за студентите от 4 курс, ОКС "Бакалавър", през учебната 2021 - 2022 г.:
 
1.1 Направление "Икономика" и направление "Администрация и управление" - дистанционно обучение
648.00 лв.


Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка "ТЕКСИМ-БАНК" АД Хасково по банкова сметка:

BIG: TEXIBGSF; IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01 ; Титуляр: УНСС - "Регионален център за дистанционно обучение" гр.Хасково; Задължено лице (вносител): Трите имена на студента, ЕГН, специалност, Факултетен номер; Основание за плащане: "Такса за обучение" - за съответния семестър.