Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 28 февруари 2020 10:52

Летен семестър 2019/2020 г.

*Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

Икономика

 I курс        II курс        III курс        IV курс      

Счетоводство и контрол                                     

 I курс  II курс  III курс  IV курс

Бизнес администрация

 I курс  II курс  III курс  IV курс