Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 15 януари 2024 10:12

Прием летен семестър 2023/2024 г.

График – прием

Прием на документи

14.12.2023 – 18.01.2024 г., вкл. – на място

14.12.2023 – 21.01.2024 г., вкл. – онлайн

Обявяване на класиране 

22.01.2024 г.

Записване на новоприети студенти

23 – 29.01.2024 г., вкл.

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит – ЕКМТ (електронен кандидатмагистърски тест).

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления