Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 28 февруари 2020 10:50

Администрация и управление - I курс, 2 семестър

П/Г Дата Час  Дисциплина   Преподавател Зала
733 14.03.2020 г. 9:00-16:45 Регионално икономическо развитие Л доц. д-р Георги Николов 505
733 15.03.2020 г. 9:00-16:45 Регионално икономическо развитие Л доц. д-р Георги Николов 505
733 21.03.2020 г. 11:00-18:45 Организационно поведение Л доц. д-р Надя Миронова 505
733 22.03.2020 г. 9:00-16:45 Организационно поведение Л доц. д-р Надя Миронова 505
733 28.03.2020 г. 9:00-15:00 Статистика Л доц. д-р Соня Чипева 406
733 29.03.2020 г. 9:00-14:00 Статистика Л доц. д-р Соня Чипева 406
733 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Счетоводство Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 505
733 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Счетоводство Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 505
733 11.04.2020 г. 9:00-16:45 Физкултура и спорт У х.преп. Елена Попова  
733 25.04.2020 г. 9:00-15:00 Основи на правото Л проф. д-р Христина Балабанова 505
733 26.04.2020 г. 9:00-14:00 Основи на правото Л проф. д-р Христина Балабанова 505
733 02.05.2020 г. 9:00-16:45 Приложен мениджмънт Л проф. д-р М. Александрова-Бошнакова 505
733 03.05.2020 г. 9:00-16:45 Приложен мениджмънт Л ас. д-р Мария Янкова-Младенова 505