Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 09 февруари 2020 12:22

Бизнес администрация - III курс, 6 семестър

П/Г Дата Час  Дисциплина   Преподавател Зала
731 14.03.2020 г. 13:00-18:45 Финансови пазари и инструменти Л х.доц. д-р Ангел Марчев 402
731 15.03.2020 г. 9:00-16:45 Финансови пазари и инструменти У х.доц. д-р Ангел Марчев 402
731 21.03.2020 г. 9:00-16:45 Делови игри в управлението Л х.доц. д-р Ангел Марчев 402
731 22.03.2020 г. 9:00-16:45 Делови игри в управлението У х.доц. д-р Ангел Марчев 402
731 28.03.2020 г. 9:00-16:45 Методи за изследване в бизнеса Л проф. д-р М. Александрова-Бошнакова 303
731 29.03.2020 г. 9:00-16:45 Методи за изследване в бизнеса У ас. д-р Мария Янкова-Младенова 303
731 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Антикризисно управление Л доц. д-р Нончо Димитров 303
731 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Антикризисно управление У доц. д-р Нончо Димитров 303
731 25.04.2020 г. 9:00-16:45 Геодемография Л гл.ас. д-р Георги Цолов 303
731 26.04.2020 г. 9:00-16:45 Геодемография У гл.ас. д-р Георги Цолов 303