Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 10 юни 2020 11:06

Лятна условна сесия - Бакалаври

Важно за УСЛОВНАТА СЕСИЯ:
Колеги, от сайта на УНСС (unwe.bg) избирате ИЗПИТНА СЕСИЯ (в горния десен ъгъл, от "светкавицата"). След това избирате Бакалаври, Хасково, Дистанционно....
След това избирате направлението или специалността, която СТЕ В МОМЕНТА, а за семестър - СЕМЕСТЪРА ОТ КОЙТО Е УСЛОВНИЯ ВИ ИЗПИТ! (Ако се затруднявате и не знаете от кой семестър е условния Ви изпит, може да направите справка в уеб-студент)
Условните изпити ще се проведат онлайн, в TEAMS. Успех!