Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 18 октомври 2019 12:54

Бизнес администрация IV курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
730 05.10.2019  11.00-18.45 Управление на операциите Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 502
7301 06.10.2019  9.00-16.45 Управление на операциите У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 502
730 12.10.2019  9.00-16.45 Социална отговорност на бизнеса Л ас.д.н. Ст.Коев 302
7301 13.10.2019  9.00-16.45 Социална отговорност на бизнеса У ас.д.н. Ст.Коев 302
730 19.10.2019  9.00-16.45 Моделиране и прогнозиране в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев

401

7301 20.10.2019  9.00-16.45 Моделиране и прогнозиране в управлението У х.доц.д-р А.Марчев 401
730 02.11.2019  9.00-16.45 Количествени инструменти в управлението Л проф.д.н.М.Ламбовска 304
7301 03.11.2019  9.00-16.45 Количествени инструменти в управлението У проф.д.н.М.Ламбовска 304
730 09.11.2019  9.00-16.45 Управление на малкия бизнес Л х.проф.д-р М.Андреева 502
7301 10.11.2019  9.00-16.45 Управление на малкия бизнес У х.проф.д-р М.Андреева 502