Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 13 ноември 2019 15:12

Финанси, счетоводство и контрол II курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
725 01.12.2019 от 10:00 Физкултура и спорт - 2 курс У преп.д-р В.Йорданов аула
725 05.10.2019  11.00-18.45 Основи на счетоводството Л ас.д-р Я.Даскалов 403
725 06.10.2019  9.00-16.45 Основи на счетоводството Л ас.д-р Я.Даскалов 403
725 19.10.2019  9.00-16.45 Финансов контрол Л доц.д-р Кр.Йорданов 404
725 20.10.2019  9.00-16.45 Финансов контрол Л доц.д-р Кр.Йорданов 404
725 02.11.2019  9.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501
725 03.11.2019  9.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501
725 09.11.2019  9.00-16.45 Политология Л проф.д-р Г.Янков аула
725 10.11.2019  9.00-16.45 Политология Л проф.д-р Г.Янков аула
725 16.11.2019  9.00-16.45 Прогнозиране и планиране Л гл.ас.д-р М.Маринов 304
725 17.11.2019  9.00-16.45 Прогнозиране и планиране Л гл.ас.д-р М.Маринов 304
725 23.11.2019  9.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501
725 24.11.2019  9.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501