Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 15 февруари 2019 10:31

Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 2

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  30.3.2019 10.30-16.45 Контролинг системи Л х.преп.Н.Петрова 306
  30.3.2019 9.00-10.30 Контролинг системи Л проф.д-р О.Симеонов 306
  31.3.2019 9.00-10.30 Контролинг системи Л х.преп.Н.Петрова 306
  13.4.2019 9.00-14.00 Анализ на финансови отчети на нефинансови предприятия Л доц.д-р Р.Иванова 503
  13.4.2019 очаквайте инф. Стандартизация в счетоводството Л гл.ас.д-р Б.Боянов 306
  204.2019 9.00-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
  21.4.2019 9.00-10.30 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
  11.5.2019 9.00-16.45 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 501
  12.5.2019 9.00-10.30 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 501
  18.5.2019 9.00-16.45 Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
  19.5.2019 9.00-16.45 Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Л проф.д-р Д.Фесчиян 304