Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 юни 2018 16:20

Финанси, счетоводство и контрол II курс, годишна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
723 30.6.2018 15.00 ч. Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 505
723 30.6.2018 10.00-11.30 Статистика доц.д-р С.Чипева 401
723 30.6.2018 11.30-12.30 Основи на счетоводството проф.д-р Д.Фесчиян 304
723 30.6.2018 13.00-14.30 Маркетинг проф.д-р С.Класова 303
723 30.6.2018 15.00-16.30 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 505
723 30.6.2018 17.15-18.00 Интелектуална собственост ас.д-р Х.Стрижлев 401
723 30.6.2018 12.00 ч. Публични финанси проф.д-р Брусарски 505
723 30.6.2018 18.00 ч. Физкултура и спорт - 2 курс х.преп.Е.Попова РЦДО
732 1.7.2018 8.30-9.45 Парична теория и парична политика I ниво доц.д-р Г.Михайлова-Борисова 505
732 1.7.2018 8.30-9.45 Парична теория и парична политика I ниво ас.д-р Ел.Ралинска 505
732 1.7.2018 9.45-11.00 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401
723 1.7.2018 12.15-13.30 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401
723 1.7.2018 14.45-16.00 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401
723 1.7.2018 18.30-20.00 Политология проф.д-р Г.Янков 501