Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 юни 2018 16:18

Икономика, общество и човешки ресурси II курс, годишна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
707 30.6.2018 8.30-10.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 401
707 30.6.2018 15.00 ч. Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 505
707 30.6.2018 13.00-14.30 Маркетинг х.проф.д-р С.Класова 303
707 30.6.2018 15.00-16.30 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 505
707 30.6.2018 16.30-17.15 Интелектуална собственост ас.д-р Х.Стрижлев 401
707 30.6.2018 18.00 ч. Физкултура и спорт - 2 курс преп.д-р В.Йорданов РЦДО
707 1.7.2018 8.30-9.45 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401
707 1.7.2018 11.00-12.15 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401
707 1.7.2018 11.00 ч. Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 302
707 1.7.2018 13.30-14.45 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401
707 1.7.2018 15.00-16.30 Основи на финансите доц.д-р С.Трифонова 403
707 1.7.2018 17.00-18.30 Основи на счетоводството проф.д-р Сн.Башева 403
707 1.7.2018 17.00-18.30 Основи на счетоводството гл.ас.д-р М.Маркова 403
707 1.7.2018 18.30-20.00 Политология проф.д-р Г.Янков 501