Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 13 април 2018 15:14

Администрация и управление II курс, сем.4

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
730 10.03.2018  9.00-16.45 Управление на иновациите и инвестициите Л доц.д-р Цв.Цветков 505
7301 11.03.2018  9.00-16.45 Управление на иновациите и инвестициите У доц.д-р Цв.Цветков 505
730 17.03.2018  9.00-16.45 Международни институции и администрация Л проф.д-р Цв.Стоенчева 505
7301 18.03.2018  9.00-16.45 Международни институции и администрация У проф.д-р Цв.Стоенчева 503
730 22.04.2018 8.30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев 501
730 28.04.2018  9.00-16.45 Маркетинг Л х.проф.д-р С.Класова 304
7301 29.04.2018  9.00-16.45 Маркетинг У х.проф.д-р С.Класова 304
730 12.05.2018  9.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т.Даскалова 505
7301 13.05.2018  9.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти У доц.д-р Т.Даскалова 505
730 19.05.2018  9.00-16.45 Евристични методи Л х.доц.д-р А.Доралийски 404
7301 20.05.2018  9.00-16.45 Евристични методи У х.доц.д-р А.Доралийски 404