Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 13 април 2018 15:10

Икономика, общество и човешки ресурси II курс, сем.4

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
707 24.02.2018  10.30-16.45 Основи на счетоводството Л гл.ас.д-р М.Маркова 406
707 24.02.2018  9.00-10.30 Основи на счетоводството Л проф.д-р Сн.Башева 406
7019 25.02.2018  9.00-16.45 Основи на счетоводството У гл.ас.д-р М.Маркова 406
707 10.03.2018  9.00-16.45 Корпоративни финанси Л гл.ас.д-р К.Войческа 406
7019 11.03.2018  09.00-16.45 Корпоративни финанси У гл.ас.д-р К.Войческа 406
707 17.03.2018  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501
7019 18.03.2018  09.00-16.45 Икономика на предприятието у гл.ас.д-р И.Иванов 505
707 31.03.2018  9.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-р Е.Георгиева 501
707 01.04.2018  9.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-р Е.Георгиева 501
707 22.04.2018 8.30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев 501
707 28.04.2018  09.00-16.45 Прогнозиране и планиране Л доц.д-р И.Славова 501
7019 29.04.2018  09.00-16.45 Прогнозиране и планиране У доц.д-р И.Славова 501
707 12.05.2018  09.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова 406
707 13.05.2018  09.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова 406