Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 11 декември 2017 15:40

Икономика, общество и човешки ресурси II курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
707 17.12.2017

09.00-Танци

10.00-Туризъм

Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково
707 07.10.2017  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501
707 08.10.2017  09.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501
707 14.10.2017  09.00-16.45 Маркетинг Л х.проф.д-р С.Класова 406
7019 15.10.2017  09.00-16.45 Маркетинг У х.проф.д-р С.Класова 406
7019 21.10.2017  09.00-16.45 Статистика У доц.д-р С.Чипева 406
707 28.10.2017  09.00-16.45 Политология Л проф.д-р Г.Янков 501
7019 29.10.2017  09.00-16.45 Политология У проф.д-р Г.Янков 505
707 11.11.2017 09.00-15.00 Интелектуална собственост Л проф.д-р Б.Борисов 501
707 11.11.2017  09.00-15.00 Интелектуална собственост Л х.преп.Х.Стрижлев 501
707 12.11.2017 09.00-14.00 Интелектуална собственост Л проф.д-р Б.Борисов 501
707 12.11.2017  09.00-14.00 Интелектуална собственост Л х.преп.Х.Стрижлев 501
707 18.11.2017  11.00-16.45 Основи на финансите Л доц.д-р С.Трифонова 406
7019 19.11.2017  09.00-16.45 Основи на финансите У доц.д-р С.Трифонова 406
707 02.12.2017  11.00-17.00 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501
707 03.12.2017  09.00-14.00 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501
7019 09.12.2017  11.00-18.45 Макроикономика У гл.ас.д-р Д.Дамянов 406