Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 17 януари 2017 14:49

Зимна сесия, специалност Счетоводство и контрол 2 курс

Поток

Група

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

722

8.01.2017

9 - 12

ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Доц. Н.НАЙДЕНОВ

501

722

15.01.2017

11 - 14

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Гл.ас. М. МОЛХОВА-ВЛАДОВА

722

14.01.2017

12 - 16.15

МАКРОИКОНОМИКА

Ас. Д. ДАМЯНОВ

401,402

722

22.01.2017

11 - 13

МАРКЕТИНГ

Проф. С.КЛАСОВА

501

722

8.01.2017

9 - 12

ПОЛИТОЛОГИЯ

Проф. Г.ЯНКОВ

505

722

21.01.2017

от 11.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

Проф. Р. БРУСАРСКИ

406

722

28.01.2017

11 - 13

СТАТИСТИКА

Доц. С.ЧИПЕВА

Аула204