Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

РЦДО – Хасково стана на 25 години

понеделник, 30 май 2016 10:24

На официална церемония в Дома на техниката в Хасково беше отбелязана 25-годишнината от създаването на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в града. Тържеството откри ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Събитието уважиха кметът на Хасково Добри Беливанов, зам.-областният управител Валентин Ангелов, преподаватели, гости, студенти и други.

Откриване на тържеството в Дома на техниката

„Днес отбелязваме значимо събитие в нашия университетски летопис – четвърт век от създаването на Центъра за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Изминалите 25 години са време на надежди и амбиции, на стремеж в този град със седемхилядолетна история да има академично средище на Университета за национално и световно стопанство, което да дава висше образование с високо качество на младите хора от Хасковския и съседните региони“, посочи проф. Статев. „В неговото основаване и развитие са вградени всеотдайните усилия и доказаният професионализъм на създателите и на Вас, техните следовници – личности с визия и мисия за университетски напредък“, заяви ректорът.

В поздравителния си адрес проф. Статев подчерта:

„РЦДО-Хасково е един от значимите приноси на нашия университет в българското висше образование, в развитието на дистанционното обучение в страната, в създаването на неговите стандарти и успешни практики. Центърът се превърна в неделима част от Университета за национално и световно стопанство, носител на неговия академичен дух, пазител на славните му традиции, авторитетно и привлекателно място за кандидат-студенти от цялата страна, духовна емблема на Хасково.

Специално искам да благодаря на ръководствата на града и на областта за тяхното добронамерено сътрудничество, за партньорското рамо, за коректното взаимодействие, което е знак, че образованието на младите хора е наша обща грижа и благородна цел.

Чест е за мен от името на академичното ръководство на Университета за национално и световно стопанство и лично от мое име най-сърдечно да Ви поздравя и да Ви изразя убедеността си, че ще продължите своя успешен академичен път – с убеждение и желание, със самовзискателност и отговорност.“

Ректорът връчи на директора на РЦДО – Хасково, доц. д-р Живко Драганов възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ за успехи в учебната дейност, вярност към академичните традиции на УНСС и по случай 25 години от създаването на РЦДО (на снимката долу).

Доц. д-р Живко Драганов връчи на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев плакет за значителни заслуги за развитието и утвърждаването на РЦДО – Хасково (на снимката долу).

Плакети за цялостен принос в създаването и развитието на висшето образование в Хасково бяха присъдени на проф. д-р Йордан Костадинов - посмъртно, Иван Драганов, доц. д-р Добромир Тодоров, проф. д-р Георги Янков, за значим принос - на Радан Чолаков, Атанас Василев, Иван Вълчев. За цялостен принос в развитието на дистанционното обучение плакети получиха проф. д-р Веселка Павлова, а грамоти за принос в развитието на висшето образование в Хасково - проф. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Лилия Йотова, Господин Братанов, Илчо Илчев.

В РЦДО – Хасково, в момента се обучават 536 студенти в ОКС „бакалавър“ и 119 студенти в ОКС „магистър“.

Галерия снимки от РЦДО – Хасково стана на 25 години ...