Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково

понеделник, 01 декември 2014 10:53

В аулата на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) - Хасково бяха връчени дипломите на третия випуск бакалаври в дистанционна форма на обучение в УНСС. Дипломираха се 51 абсолвенти от специалност "Икономика" и 42 от "Бизнес администрация". Петима дипломанти бяха наградени и с книги за отличен успех и високи постижения в следването.

Абсолвентите

Дипломите бяха връчени от проф. д-р Веселка Павлова, зам.ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО - Хасково.

Проф. Веселка Павлова и доц. Живко Драганов

Приветствие от името на ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев поднесе проф. Веселка Павлова. Тя пожела на абсолвентите попътен вятър и напомни, че образованието е през целия живот и след бакалавърската степен продължава в магистратурата.

Първенци от випуска сред бакалаврите от специалност „Икономика“ бяха Доли Оронова и Весела Мирославова.

Вече с дипломи

Отличникът в специалност "Бизнес администрация" Иван Костов изказа благодарност от името на състудентите си. Той благодари на преподавателите и пожела успех на абсолвентите.  С пълни шестици от държавните изпити в „Бизнес администрация“ бяха също Диана Богданова и Златка Дякова.

Галерия снимки от На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково ...