Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Договор за сътрудничество между УНСС и Агенцията по заетостта

вторник, 28 октомври 2014 14:16

Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Агенцията по заетостта подписаха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителният директор на Агенцията д-р Асен Ангелов.

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, както и доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, доц. д-р Росен Кирилов от катедра "Информационни технологии и комуникации".

По време на срещата

Проф. Статев отбеляза, че Агенцията по заетостта има възможност да помага за стажовете на студентите от УНСС, които са изключително важни за тяхното практическо обучение. Някои от дейностите, предвидени в договора, ще се осъществяват чрез Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Института за следдипломна квалификация, включително стартирането на нови програми, заяви ректорът.

Проф. Статев и д-р Ангелов подписват рамковия договор

 

Документът е подписан

Всички възможности за работа в страната и чужбина, независимо дали са краткосрочни или постоянни, различните срещи с работодатели, които Агенцията може да реализира, ще бъдат и възможности за студентската общност на УНСС. Могат да бъдат изготвени и програми за платени стажове, посочи д-р Ангелов.

Подписаният документ предвижда информиране за актуални стажантски програми и работни позиции в Агенцията по заетостта, подходящи за студентите и випускниците на университета. Сътрудничеството между двете институции се основава и на провеждането на научни, бизнес и учебни събития, лекции, семинари, конференции, обучения, реализиране на съвместни проекти и други.

Галерия снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и Агенцията по заетостта ...