Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Прием на кандидат-студентски документи в РЦДО-Хасково

вторник, 14 юни 2016 10:30 /
Начало:
понеделник, 06 юни 2016
Край:
сряда, 29 юни 2016
Място:
РЦДО-Хасково
Подробности:

Подаване на документи за кандидатстване с оценка от матура: от 6 юни до 29 юни.

Подаване на документи за кандидатсване с оценка от конкурсен изпит: от 13 юни до 29 юни.

Документи се подават в РЦДО-Хасково, бул."България" 168, стая 107.

ВАЖНО! Кандидат-студентският изпит за кандидатите за РЦДО ще се проведе на място в Хасково!