Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

РЦДО-Хасково обявява работни места за студенти

сряда, 30 септември 2015 10:26 /
Начало:
Край:
петък, 16 октомври 2015
Място:
РЦДО - ХАСКОВО
Подробности:

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „БАКАЛАВЪР”  В РЦДО - ХАСКОВO

РЦДО-Хасково обявява 2 свободни работни места на 4-часов работен ден, в библиотеката на центъра, за срок от 6 месеца.

Желаещите трябва да представят в сградата на РЦДО - Хасково, кабинет 201, в срок до 16.10.2015 год. молба - свободен текст и мотивационно писмо. Студенти в затруднено материално положение могат да представят  и допълнителни документи, удостоверяващи съответните обстоятелства. До участие се допускат само студенти в ОКС „бакалавър”, които са записали зимния семестър на 2015/2016 учебна година. 

Повече информация относно обявата: 

тел.: 038/ 62 07 59 или на e-mail: esirakova@unwe.bg