Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Конкурси на МОН за стипендии за обучение на студенти и преподаватели в чужбина

вторник, 25 ноември 2014 12:45 /
Начало:
събота, 13 декември 2014
Край:
Място:
Подробности:

Министерството на образованието и науката

обявява

КОНКУРСИ

за отпускане на стипендии на български граждани

за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2015-2016 г.

СТУДЕНТИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Крайният срок за подаване на документи за студентите е до 13 декември, а за преподавателите до 15 декември 2014 г.