Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Прием с изпит в РЦДО-Хасково

сряда, 14 юни 2017 15:55 /
Начало:
сряда, 14 юни 2017
Край:
петък, 30 юни 2017
Място:
РЦДО-Хасково
Подробности:

Документи за класиране с оценка от успешно положен предварителен кандидатстудентски изпит или за явяване на редовна изпитна сесия се подават в РЦДО-Хасково от 14 юни до 30 юни 2017 г.

За информация: 038/ 623 354; 038/ 664 557

e-mail: priem.haskovo@unwe.bg