Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Прием магистри в РЦДО - Хасково

вторник, 14 февруари 2017 11:36 /
Начало:
Край:
петък, 31 март 2017
Място:
РЦДО - Хасково
Подробности:

Прием на магистри в РЦДО - Хасково до края на март 2017 г.

За информация: 038/ 623 354