Структура

Комисия по акредитация на УНСС

e-mail: [email protected]

Председател
Заместник-председател
Членове

E-mail:
Телефон:
Кабинет: