Структура

Дирекция "Материално-техническа база и инвестиции"

Директор
Петко Кьосев

Петко Кьосев

E-mail: pkiosev@unwe.bg
Телефон: (02) 962 41 75, (02) 8195 426
Кабинет: П013