Резултати от търсене за Международна дейност

Предстоящо

1 results found
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Т.Каблешков“ Доц. д-р Христина Николова Доц. д-р Светла Цветкова Гл. ас. д-р Ташко Минков Гл. ас. д-р Борислав Арнаудов Ас. д-р Илия Гътовски Ас. д-р Даниел Йорданов Технически секретар: Надежда ...