Обновено: вторник, 25 октомври 2016 8:19

Класиране за общежитие на новоприетите студенти в ОКС "магистър"

  

1. КСБВУ класира всички новоприети студенти в ОКС „магистър“, за учебната 2016/2017 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително.

2. КСБВУ започва издаване на получените разменни писма на студентите подали заявления за кандидатстване за общежитие извън сроковете в „Графика за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 2016/2017 г.“.

ВАЖНО! Класираните студенти ОКС „магистър“ могат да получат настанителни заповеди в срока от 17 до 24 октомври включително (в работните дни), от П’ССО (бл. 23 А, ниско тяло), сектор „Настаняване”.