100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 30 септември 2016 16:33

Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием

 

за платено обучение и за отделни незаети места, държавна поръчка,

по професионални направления/поднаправления

 

 

Условия за кандидатстване

Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия:

- да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище;

или

- да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години по български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански или руски).

Документи за кандидатстване:

- заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС);

- оригинал на диплома за завършено средно образование

или

- легитимен документ, издаден и подпечатан от съответното средно училище, който съдържа средния успех от обучението и оценките от държавните зрелостни изпити;

- състезателна карта (по образец за УНСС);

- документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него;

- документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС).

Документи се приемат в Центъра за прием на документи в УНСС или в бюрата в страната.

БЮРА 

 НА  ЦЕНТЪРА  ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ 

www.ckpi-bg.com; e-mail: info@ckpi-bg.com и национален телефон на ЦКПИ: 0879 120 470 (за информация)

Бургас,  бул. “Гладстон” 47,  (Младежки културен център), тел.:  0888 305 539;  0889 184 679  и  0885 754 436

Варна, ул. Христо Ботев 3 А, (ЦИО „Вектор”) , тел.: 052 602 183 и 052 612 266

Велико Търново, ул. ”Христо Ботев” 19,, вход север, ет. 2, зала 201, тел.: 062 63 36 52 и 0882 476 287

Видин,  тел.: 0887 327 768

Враца,  ВТУ – филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, тел.: 092 641 086 и 0886 981 155

Добрич, ул. България 1, офис 901, (Централна кооперативна банка), тел.: 058 580 623 и 0876 650 417

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел.: 0431 62 567;  0878 799 297 и 0898 309 636

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел.: 0886 676 146

Перник,  площад Кракра, Общински младежки дом, тел.: 0899 808 816

Плевен, бул. „Русе” № 10А, (Сградата на асансьорни сервизи), тел.: 0898 684 844 и 0889 223 961

Свищов, ул. „П. Ангелов” 17, СОУ „Д. Благоев”, тел.: 0882 342 024 и 0882 509 582

Силистра, бул. "Македония” 121, (ПГСУАУ “Атанас Буров”), тел.: 086 823 025 и 0889 909 141

Смолян, бул. "България" 58, етаж 2,  (Бивш  профсъюзен дом), тел.: 0301 63 763

Стара Загора, ул. "Армейска" 9,  (в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище), тел.: 042 257 103 и 042 646 107

Търговище, ул. „Славейков” № 4, ет. 2., офис 210, (Дом на техниката), тел.: 0896 368 636

Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., (Централен вход) , тел.: 038 665 413 и 0887 035 598

Шумен, ул. "Съединение”  105, (Младежки дом),  тел. 0887 225 112 и 054 800 505

Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14,  тел.:  0886 853 731 и 0888 973 979

 

Срокове

От 12 до 20 септември – подаване  на документи за допълнителен прием.

На 21 септември – класиране.

От 26 до 30 септември – записване на класираните.

 


 

Допълнителен план-прием септември 2016 г. - държавна поръчка и платено обучение

Направление "Икономика"

Държавна поръчка

Платено обучение

            Редовно обучение:

 

 

Поднаправление "Икономика и бизнес"

10

40

Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси"

40

100

Поднаправление "Икономика и инфраструктура"

30

50

Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия"

 

20

Поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение"

20

35

Поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език"

10

50

Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол"

 

40

            Дистанционно обучение:

 

 

Поднаправление"Икономика, общество и човешки ресурси" - София

 

10

Поднаправление "Икономика и инфраструктура" - София

7

5

Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" - София

7

10

Поднаправление"Икономика, общество и човешки ресурси" - Хасково

3

10

Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" - Хасково

3

5

Направление "Администрация и управление"

 

 

            Редовно обучение:

25

30

            Дистанционно обучение:

 

 

Направление "Администрация и управление" - София

 

15

Направление "Администрация и управление" - Хасково

 

5

Направление "Политически науки"

 

 

Поднаправление "Международни отношения"

 

15

Поднаправление "Политология"

20

15

Направление "Социология, антропология и науки за културата"

 

 

Поднаправление "Социология/икономика и общество"                           

25

5

Направление "Обществени комуникации и информационни науки"

 

 

Специалност "Медии и журналистика"

 

5

Специалност "Медия икономика"

 

15

 


Важно! Първокурсниците, приети през септември, подават онлайн заявления за настаняване в общежитие от 26 до 30 септември.