100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 05 август 2016 20:05

Допълнителен прием

 

за заемане на отделни незаети места по професионални направления

единен прием държавна поръчка

1. Условия за кандидатстване:

Желаещите да участват в допълнителния прием, трябва да отговарят на следните условия:

  • да притежават диплома за средно образование;
  • да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище;

или

  • да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години по български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд  език (английски, френски, немски, испански или руски).

 

2. Документи за кандидатстване:

  • заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС);
  • оригинална диплома за завършено средно образование;
  • състезателна карта (по образец за УНСС);
  • документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него;
  • документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите положили кандидат-студентски изпит в УНСС).

 

3. Срокове:

8 август – 9 август  -  подаване на документи за допълнителния прием

11 август -  класиране

12 август – 13 август - записване на класираните

 


 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

 

НА СТУДЕНТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИЯ

ЕДИНЕН ПРИЕМ - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

Номер по ред

Професионални направления и поднаправления

Държавна поръчка

 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

1.

Професионално направление „Икономика“

63

1.1

Поднаправление „Икономика и бизнес“

10

1.2

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“

25

1.3

Поднаправление „Икономика и инфраструктура“

10

1.5

Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“

10

1.6

Поднаправление „Икономика и управление с преподаване на английски език

8

2.

Професионално направление „Администрация и управление“

30

3.

Професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“

30

3.1

Поднаправление „Социология/икономика и общество“

30

4.

Професионално направление „Политически науки”

20

4.1

Специалност  „Политология”

20

 ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ

5.

Професионално направление „Администрациа и управление“

10

6.

Професионално направление „Икономика“

40

6.1

Поднаправление „Икономика и инфраструктура“

20

6.2

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

20

 ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ      

193