Обновено: сряда, 14 април 2021 14:59

Учебен корпус


            Брой места в зала                              Брой учебни зали                  

 200

120

100

80

70

60

40

38

36

33

32

30

28

24

20

4

1

2

10

10

4

9

1

1

2

3

1

6

32

2

88
Брой места в зала              Брой компютърни зали

                         28

                         25

                         20

                         15

1

4

1

1

7
Брой места в зала

Брой учебно-методични кабинети и 

компютърни зали към катедрите

70

60

30

24

20

16

12

1

1

1

5

5

1

2

16