100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 януари 2016 15:48

Приложение 2

 

ТАБЛИЦА ЗА КОНТАКТИ ПО ТЕМАТИКИ

ТЕМАТИКА

ОТГОВОРЕН УЧИТЕЛ ОТ СПГЕ

e-mail

1.

Microsoft Excel

инж. Анка Ушанова

a.ushanova@gmail.com

2.

Microsoft Word Microsoft Power Point

инж. Левена Петрова

levena@abv.bg

3.

Microsoft Access

инж. Милена Добрикова

milena_dobrikova@abv.bg

4.

Web дизайн

инж. Дзана Иванова

d2200@abv.bg

5.

Операционни системи

инж. Милена Добрикова

milena_dobrikova@abv.bg

6.

Кодове и бройни системи

инж. Любица Димитрова

 

lyuba_d@abv.bg

 

7.

Компютърни мрежи

инж. Мариета Харизанова

marietaganeva@abv.bg

8.

Компютърен хардуер

инж. Цветана Пунева

punevaspge@abv.bg

9.

Алгоритми

инж. Светлана Пройчева

svetlana_proycheva@abv.bg

10.

Специализиран софтуер за проектиране на електронни схеми

инж. Мариета Харизанова

marietaganeva@abv.bg