Обновено: петък, 12 януари 2018 16:12

Приложение 1

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА

 

Дата на провеждане: 24 март 2018 г.

Място на провеждане: Тестови център на УНСС, гр.София

Начало: 12,00 ч. за учениците, включени в първа група и 14,00 ч. за учениците, включени във втора група (при наличие на по-голям брой участници). 
Времетраене: 75 минути. 
Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 30 въпроса. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които само 1 е верен.

 

Условия за провеждане

В състезанието могат да вземат участие неограничен брой ученици от ХІІ клас, обучаващи се в ръководената от Вас гимназия.

Състезанието е индивидуално и ще се проведе под формата на компютърен тест в УНСС. Тестът е базиран на задължителната професионална подготовка по следните тематики: Microsoft Word и Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Microsoft Access, Web дизайн, Операционни системи, Кодове и бройни системи, Алгоритми, Компютърни мрежи, Компютърен хардуер, Специализиран софтуер за проектиране на електронни схеми.

 

Класиране на участниците

Класирането на участниците се извършва въз основа на получения брой точки. На отлично представилите се ученици, получили най-голям брой точки, се признава оценка 6.00 (Отличен) за конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“. Същите се класират след ІІ-ри курс за специалност „Бизнес информатика и комуникации“.

 

Разходи за участието

Разходите за транспорт и нощувка са за сметка на участниците.

Такса за участие в състезанието не се заплаща.

 

Краен срок за регистрация на кандидатите-ученици: 24 февруари 2018 г.