100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 19 февруари 2016 14:26

Специалности

ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ - ПРИЕМ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016 - 2017 ГОДИНА, РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

*Окончателното определяне на магистърските специалности и броя на обучаваните в тях студенти ще стане с решение на Академичния съвет до 15 юли 2016 г.

№ по ред

 Специалности и специализации

Редовно обучение,държавна поръчка

Редовно обучение,срещу заплащане

Дистанционно обучение, държавна поръчка

Дистанционно обучение, срещу заплащане

 

 

2 сем.

3 сем.

4 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

2 сем.

3 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

 1

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

1.1

Бизнес администрация

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

1.2

Бизнес администрация - Хасково

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

1.3

 Бизнес администрация - Специализация Управление на качеството и околната среда

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

1.4

Бизнес администрация - Специализация Бизнес комуникация

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

1.5

Бизнес администрация - Специализация Висш мениджмънт

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

1.6

Публична администрация

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Публична администрация -   Специализация Здравен мениджмънт

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

1.8

Публична администрация  - Специализация  Държавна администрация

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х