Обновено: понеделник, 05 октомври 2015 9:37

Важно! Допълнително класиране за общежитие

Допълнително класиране за общежитие

КСБВУ класира допълнително студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:

 

I курс - ОКС „бакалавър” – 5,28 включително;

II курс - ОКС „бакалавър” – 4,18 включително;

III курс - ОКС „бакалавър” – 4,33 включително;

IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,15 включително.

 

Класираните студенти могат да получат настанителните си заповеди от П”ССО” при УНСС (бл. 23А, ниско тяло).

 

ВАЖНО! Срокът за настаняване в общежитието е от 28 септември до 2 октомври (в работните дни).