100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 12 октомври 2015 15:28

Важно! Класиране за общежитие

Съобщение на КСБВУ

Комисията по социално-битовите въпроси на учащите класира студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:

 

I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително;

II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;

III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;

IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително.

ВАЖНО! Класираните студенти могат да получат настанителни заповеди (за базата на УНСС) или еднопосочни разменни писма в срока от 5 до 9 октомври включително, от П’ССО (бл. 23 А, ниско тяло), сектор „Настаняване”.