Обновено: петък, 18 септември 2015 12:28

Важно! Класиране за общежитие на първокурсниците

Минимален успех, необходим за класиране за общежитие през учебната 2015/2016 година на студентите от първи курс – 5,41 включително.

 

Всички класирани студенти от първи курс могат да видят блока и стаята, в която са класирани, през профила си в WEB-студент – „Общежития“.

 

Настанителните заповеди на класираните студенти са при домакин-управителите на съответния блок.

 

Срок за настаняване: от 7 до 18 септември (в работните дни).