Обновено: четвъртък, 29 януари 2015 15:46

График за връщане на дипломите за средно образование на студентите от ОКС "бакалавър"

График

за връщане на дипломите за средно образование на студентите от окс “бакалавър“ (решение на РС № 28/22.10.2014 г.)

ПЕРИОД

КУРС

19.11.2014 – 19.12.2014

ВТОРИ КУРС и ТРЕТИ КУРС

ПО ВРЕМЕ НА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, СЪОБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕН ГРАФИК

ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС

07.05.2015 – 29.05.2015

ПЪРВИ КУРС

ДИПЛОМИТЕ ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ В ОТДЕЛ “СТУДЕНТИ-БАКАЛАВЪР“. ПОЛУЧАВАНЕТО Е  ЛИЧНО.

 


График

за връщане на дипломите за средно образование на студентите

от ОКС "бакалавър" дистанционно обучение

 

 на студентите II и III курс съгласно Решение на РС № 28/22.10.2014 г.

(дипломите се връщат лично срещу подпис на студента

в приемното време на ЦДО – от 9.00-12.00 и от 13.30-14.30 часа)


II-ри курс – от 1-5.XII.2014 г. вкл.

III-ти курс – от 9-12. XII.2014 г. вкл.